Buradasınız: Nokian Lastikleri /  Lastik Rehberi / Garanti şartları
« Geri
Lastik Rehberi
Garanti şartları

 

1.Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2.Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3.Malın, garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 5 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzeri özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicisinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4.Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka her hangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5.Malın;
• Teslim tarihinden itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
• Tamir için gereken azami sürenin aşılması,
• Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla, satıcı, bayi, acente, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
6.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7.Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri ücret talep edilemez.
8.Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.

 

Garanti kapsamı dışında kalan hususlar

1.Araç üreticisinin tavsiye ettiği lastik ve jant ebatları dışındaki farklı kullanımlar.
2.Taş, çivi, cam ve benzeri cisimler nedeni ile hasar görmüş lastikler.
3.Araç mekaniğinden ve hatalı kullanımlardan kaynaklanan hasarlar.
4.Kasis, çukur, kaldırım ve benzeri dış etkenler ve hatalı, kötü kullanım sonucu meydana gelen çarpma ve darbelerden kaynaklanan hasarlar.
5.Dış lastik içine takılan iç lastik ve / veya kolunun farklı marka ve ebatta olmasından kaynaklanan hasarlar.
6.Aracın ruhsatında belirtilen istiap haddi üzerinde yükleme yapılması sonucu meydana gelen hasarlar.
7.Uygun olmayan hava basıncı ile kullanılmasından kaynaklanan hasarlar.
8.Yüksek hızlarda yapılan ani ve şiddetli frenlemeler sonucunda lastiğin taban kısmında meydana gelen aşınma hasarları.
9.Lastik eşlemelerinin farklı marka ve özellikte lastikler ile yapılmasından oluşabilecek hasarlar. 10.Lastiğin janta takılması veya sökülmesi esnasında topukta veya başka bölümlerde meydana gelebilecek hasarlar.
11.Tamir edilmiş veya kaplanmış lastikler. 12.Lastiklerin ürün sahipleri tarafından uzun süreli direkt güneş ışınlarına, ozona veya manyetik alana maruz kalacak şekilde konumlandırılmasından doğabilecek hasarlar.
13.Lastiğin üretim amacına uygun olmayan yol şartlarında kullanılmasından doğacak hasarlar.
14.Aracın uzun süre hareketsiz kalması sebebiyle lastikte oluşacak deformasyonlar.

Google+